Chytanie a transportovanie živej zveri

Chytanie zveri má veľký poľovnícky význam, leo takáto zver sa používa na zazverňovanie revírov s malou populačnou hustotou niektorého druhu zveri alebo sa vyváža do iných krajín. Chytajú sa najmä:

- bažanty

- zajace

- jarabice

- kvalitná raticová zver

 

Malá zver sa chytá do špeciálnych sieti. Zver sa naženie do natiahnutých nízkych (zajac, jarabica) alebo vysokých sietí (bažant), odkiaľ sa opatrne vyberá, aby sa neporanila. (Bažanty možno chytať aj do vĺčika, jarabice do rukávnika).

Raticová zver sa chytá do špeciálnych chytacích zariadení. Sú to menšie ohrady s padacími dvierkami. Zver sa do ohrady zvyčajne láka rôznou chutnou potravou. Keď si zvykne navštevovať ohradu a vojde do nej viac jedincov, z úkrytu sa spustia padacie dvierka. V niektorých chytacích zariadeniach sa montujú samočinné spúšťadlá.

Živá zver sa prepravuje v špeciálnych debnách alebo košoch. Po uplynutí karantény možno použiť chytenú zver na zazverňovanie alebo export. Karanténa slúži na to, aby sa zistilo, či zver nie je nakazená parazitmi alebo či nemá iné choroby.