Chrup srnca - určovanie veku


sedem mesačný štvorročný
trinásť mesačný päťročný
pätnásť mesačný šesťročný
dvojročný sedemročný
trojročný osem až deväťročný
    desať až jedenásť ročný