Chrup jeleňa - určovanie veku


dvojročný sedemročný
trojročný osemročný
štvorročný deväťročný
päťročný desaťročný
šesťročný jedenásťročný
    trinásťročný