Chrček roľný

Chrček roľný (Cricetus cricetus L.)

Spodok tela má hnedo čierny (je to pri našich cicavcoch mimoriadny jav), chrbát hnedý, zavalitú postavu a dosahuje hmotnosť 0,2 – 0,6 kg. Vzorec chrupu je rovnaký ako pri ondatre. Žije na poliach, a to v nížinách a pahorkatinách južného Slovenska. Občas sa katastrofálne premnoží, a potom spôsobuje obrovské škody v rastlinnej výrobe. Je to samotárske nočné zviera, má zlostnú a bojovnú povahu. Žije v hlbokých brlohoch, kde má vystlané hniezdo i zásobárne so zrnom (15 – 25 kg). Zimu prespáva. Samici sa 2 – 3 krát do roka, asi po 20 dňoch gravidity, uliahne 4 – 10 mláďat, ktoré sa osamostatňujú po 25 dňoch. Chrček sa živí zrnom, zelenými časťami rastlín, ale aj živočíšnou potravou. So zreteľom na poľovníctvo je škodlivý, lebo konkuruje úžitkovej zveri v potrave a pri premnožení rozširuje rozličné choroby (napr.: tularémiu a iné). Najväčšie škody spôsobuje v poľnohospodárstve. V našej intenzívne kultivovanej poľnohospodárskej krajine je na ústupe.