Chov zajačej zveri

Zajačia zver je pomerne významnou poľovnou zverou. Najprodukčnejšou oblasťou tejto zveri je Západoslovenský kraj. Zajačia zver je na životné podmienky veľmi nenáročná, odolná a dobre sa rozmnožuje. Starostlivosť poľovníkov o zajace spočíva v prikrmovaní v zime, chránia ju pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, chorobami a pred ich nepriateľmi. Zajace chránime pred mäsožravcami a dravcami, najmä však pred túlavými psami a mačkami.

Populácie zajacov sa regulujú správne vykonávaným odstrelom alebo chytaním. Dodržiava sa pritom zásada, že sa musí zachovať dostatočný kmeňový stav s prihliadnutím na dôležitosť pomeru pohlavia, ktorý je pri liahnutí mláďat, ale z chovateľského hľadiska by sa mal mierne zvýšiť v prospech samíc. Prakticky však možno veľmi ťažko dosiahnuť takýto pomer.

Mladé zajace poznáme podľa Strohovho znaku na hrudníkových končatinách. Mladý zajac do veku 8 mesiacov má na labke hmatateľný hrbolček, ktorý starým jedincom chýba.

V zimnom období môžu zajace spôsobovať značné škody ohrýzaním ovocným drevín. Okrem priamej ochrany drevín (obaľovanie, natieranie kmeňov repelentnými látkami), možno zabrániť týmto škodám správnym a včasným prikrmovaním. Okrem bežných a jadrových krmív zabezpečujeme pre zajačiu zver na ohryz konáre mäkkých listnáčov a odpad pri rezbe ovocných drevín.

V minulosti sa pri zajacoch často odporúčalo tzv. občerstvenie krvi, t.j. vypustenie zajacov z cudzej populácie do revíru. Toto chovateľské opatrenie sa často preceňovalo a zo súčasných poznatkov je známe, že ním nedosiahneme žiadúci chovateľský efekt. Vypustené jedince sa často ťažšie udržia v pôvodnej populácii., ktorá ich vytláča. Pri zvyšovaní populačnej hustoty zajacov sa treba predovšetkým zamerať na skvalitňovanie trofických a topických podmienok revíru.

V dôsledku poklesu stavov zajacov v niektorých krajinách s vysokou intenzitou poľnohospodárskej výroby a priemyslu sa začína uskutočňovať klietkový chov zajačej zveri, s cieľom produkovať mláďatá na vypúšťanie do revírov. Klietky majú pomerne veľké rozmery a v jednej sú umiestnené 2 samice a 1 samec, prípadne len samice a samec sa k nim vpúšťa len niekoľko dní. Zajace musia mať zabezpečenú plnohodnotnú potravu vrátane vody a možnosti ohryzu. U nás sa zatiaľ tento spôsob chovu zajacov nevyužíva.