Chov raticovej zveri

Dôležitou úlohou v chove raticovej zveri je určiť jej cieľový stav, ako aj spôsob a čas, kedy ho možno dosiahnuť. V cieľovom stave sa určuje najvýhodnejšia hustota zazvernenia, ktorá vyhovuje poľovníkom, lesníkom a poľnohospodárstvom., ďalej správny pomer pohlavia a vekové zloženie zveri v kmeňovom stave.

Cieľový stav zveri sa určuje už pri klasifikácie poľovného revíru (zaraďovanie do vekových tried). Súčasne sa určí termín, dokedy sa má cieľový stav zveri dosiahnuť. Z toho dôvodu každá poľovnícka organizácia má vytvorený každý rok plán lovu a chovu ktorý v dnešnej dobe vie každá organizácia viesť aj elektronicky v elektronickej knihe návštev poľovného revíru.