Chov muflonej zveri

Pomer pohlavia v kmeňovom stave muflonej zveri má byť 1:1,2 v prospech muflónic. V cieľov stave má byť pomer pohlavia 1:1,2, teda približne 35 % muflónov, 43 % muflónic a 22 % muflónčat.

V kmeňovom stave má byť približne 40 % mladých jedincov, 35 % dospievajúcich a 25 % dospelých. Muflónice sú pohlavne dospelé, a teda produktívne v chove už v 2. roku života, ich vekovému zloženiu sa však nevenuje pozornosť. Vyraďovací odstrel treba predovšetkým zamerať na slabú a zle vyvinutú zver a na jedince, ktoré majú znaky kríženia s domácimi ovcami.

Okrem zdravotného stavu, telesnej vyspelosti a uvedených znakov sú pri vyraďovacom odstrele muflónov dôležitým kritériom tuľajky. Z mladých muflónov do 3 rokov sa odstreľujú jedince s väčším alebo menším rozpätím rohov ako 90°. Z dospievajúcich alebo dospelých muflónov sa vyraďujú jedince s chybným točením rohov a s vrastanými tuľajkami . Takisto sa odstreľujú všetky muflóny s nesúmernými a tvarovo odlišnými rohmi.

Muflonia zver sa má chovať iba v oblastiach, kde má najvhodnejšie ekologické podmienky. V takých poľovných revíroch by mal byť skalnatý alebo kamenitý terén, aspoň miestami rozčlenený. Muflonej zveri vyhovujú rozsiahle lesné porasty s dostatočným listnatých drevín a bohatou pašou. Nemá sa vypúšťať do oblastí kde sa chová kamzičia zver alebo kvalitná srnčia zver, pretože oba druhy pred mufloňou zverou ustupujú. Nie je správne vypúšťať muflóny na miesta, kde sa môžu často stretnúť s voľne pasúcimi sa ovcami domácimi, pretože sa môžu nakaziť chorobami alebo sa krížiť s nimi. Vypustená muflonia zver má byť vždy kvalitná, zdravá, mladá, dobrého pôvodu, schopná rozmnožovať sa.