Chov danielej zveri

V chove danielej zveri sa riadime tými istými zásadami ako pri jelenej zveri. V cieľovom stave danielej zveri má byť pomer pohlavia 1:1,2 v prospech danielic a pri koeficiente 0,7 by malo byť 22 % danielčat, 15 % 1 – 3 ročných danielov, 20 % 4 ročných a starších danielov, 18 % mladých danielic, 25 % starších danielic. Vekové zloženie danielov v cieľovom stave má byť takéto: 40 % 1 – 3 ročných, 35 % 4 – 6 ročných a 25 % danielov vo veku nad 7 rokov. Najvhodnejší pomer pohlavia je 1:1.

Vyraďovací odstrel danielej zveri vyžaduje veľa skúsenosti, pričom treba poznať vlastnosti zveri na konkrétnom stanovišti. Odstrelom sa má zasahovať do všetkých vekových tried, ale najmä do triedy mladých jedincov. Zo samčej zveri sa vyraďujú najmä ihličiaky. Bez zreteľa na pohlavie sa vyraďujú predovšetkým tie jedince, ktoré sú choré, slabé, zle vyvinuté a prestarnuté. V poľovných revíroch, kde sa usilujeme zachovať určitú farebnú jednotnosť zveri sa prednostne odstreľujú odlišne sfarbené jedince (biele, čierne, atď.) Pri bezparohovej danielej zveri sa prednostne odstreľujú slabé danielčatá.  Pri odstrele danielic sa najskôr odstrelia danielčatá, až potom ich matky.

Z danielov sa vyraďovacím odstrelom odstraňujú z chovu najmä slabé 1 – ročné a všetky 2 – ročné ihličiaky, vareškáre a lopatkáre s krátkymi a slabými kmeňmi. Z lopatkárov sa vyraďujú jedince s príliš rozoklanými lopatami, so slabo vyvinutým čipkovaním alebo bez čipiek na zadnej strane lopát. Chovné 1 – ročné ihličiaky majú mať kmene dlhé najmenej 10 – 15 cm, vareškáre aspoň 40 cm a chovné lopatkáre (s tretím parožím vo veku 4. roku života) majú mať dlhé 45 cm a dobre vyvinuté lopatky.