Choroby zveri

Všetky choroby, ktoré sa pri poľovnej zveri vyskytujú, možno z hľadiska ich pôvodu rozdeliť do týchto skupín:

1. Nákazlivé (infekčné) choroby. Podľa toho, aký mikroorganizmus ich spôsobuje, sa delia na:

a) vírusové

b) bakteriálne

c) iné

2. Nenákazlivé (neinfekčné) choroby. Vyvolávajú ich rozličné príčiny, napríklad: nesprávna výživa, poruchy vnútorných orgánov, otrava chemickými látkami a hnojivami, mechanické poškodenie, monodiéta a podobne.

3. Parazitárne choroby. Medzi živočíšne parazity patria živočíchy zo skupiny červov, článkonožcov a iných jednoduchých živočíchov (hmyz a podobne).

Podľa ich pôsobenia na organizmus zvieraťa sa rozdeľujú na:

a) vonkajšie - ektoparazity

b) vnútorné – endoparazity