Chemické metódy

 

Chemické odplašovanie zveri je založené na veľmi intenzívnom vnímaní ňuchových podnetov všetkými druhmi našej raticovej i inej zveri. V dôsledku aplikovania „nepriateľských pachov“, ktoré zver dobre pozná, sa budú aj diviaky takto páchnucim plochám vyhýbať.

Pach, ktorý sa z chemických prostriedkov odplašenia šíri, býva spravidla umelý koncentrát napodobňujúci ľudský pot alebo pach predátorov. Vcelku jednoduchými pachovými prostriedkami, vhodne rozšírenými okolo chránenej plodiny sa dajú ochrániť aj väčšie plochy s relatívne nízkymi nákladmi.

Pri rozmiestňovaní týchto odpudzovačov v teréne je potrebné použiť starší, vyradený alebo plastový odev a rozhodne aj rukavice. Už otvorenú fľašu s prípravkom tohto typu, napr. Hukinolm by sme mali prepravovať v dobre uzavretom plastovom vrecku. Štandardné pollitrové balenie stoji okolo 30€, účinok trvá v závislosti od meteorologickej situácie asi štyri týždne. Aplikovať sa dá priamo z fľaše, tu však treba postupovať skutočne s citom, alebo látku rozstrekujeme z vopred naplneného rozprašovača. Nosič pachu má byť kúsok handry, tampón alebo aj sklená vata. Nosiče je vhodné ochrániť pred dažďom napr. plastovým pohárom obráteným hore dnom.

Zdroj: Časopis poľovníctvo a rybárstvo 7/2018