Čajka smejivá

Čajka smejivá (Lurus ridibundus L.)

Veľkosťou pripomína holuba, je prevažne sfarbená, dospelá má v čase párenia hnedú hlavu. Je sťahovavá. Hniezdi na zemi v kolóniách. Čajky prilietajú na hniezdiská v marci – apríli. Hniezda si stavajú na vode na vodných rastlinách, na plytkých, aj plávajúcich ostrovoch, na zachytených ostrovčekoch z krovín, rašeliny ap. Robia si ho zo suchých častí vodných rastlín. Samica kladie 2 – 4 vajcia a sedia na nich striedavo obaja rodičia 22 – 24 dní. Výchova mláďat v hniezde trvá asi 5 týždňov. Čajka smejivá žije pri vodách, loví ryby, ale najmä hmyz, červy, príležitostne žerie aj vajcia a mláďatá vtákov (jarabíc, kačíc divých a bažantov), hraboše malé zajačiky ap. Živočíšnu potravu z vody loví tak, že si ju vyhliadne zo vzduchu, a potom sa za ňou hodí do vody. Jej početnosť sa výrazne zvyšuje a postupne sa rozširuje aj na nové vhodné lokality mimo vody a začína spôsobovať škody aj na malej poľovnej zveri. Mimoriadne početná je na Slovensku mimo vegetačného obdobia, keď sa objavuje už aj pri smetiskách.