Bocian

Bocian biely (Ciconia ciconia L.)

Je sťahovavý, v auguste a v septembri odlieta cez Gibraltár a Bospor do severnej a východnej Afriky. Tento vták si navykol na človeka, a preto sa zdržiava a hniezdi v blízkosti ľudských sídlisk. Bociany biele hniezdia na strechách starých stavieb, na komínoch, stohoch, stĺpoch elektrického vedenia (tu sa im montujú umelé základy pre hniezdo tak, aby neprišli do kontaktu s vedením) a niekedy aj na stromoch. Samica kladie 3 – 5 (6) vajec, na ktorých sedia striedavo obaja rodičia 33 – 34 dní. Výchova mláďat v hniezde trvá asi 2 mesiace.

Živia sa veľmi rozmanitou potravou (hmyz, slimáky, červy, plazy, ryby, ale aj malé cicavce až do veľkosti zajačích mláďat a mláďatá vtákov, ktoré hniezdia na zemi).

V celej Európe sa jeho stavy znižujú najmä vplyvom vysúšania močiarov a odvodňovania zamokrených extenzívnych lúk a pasienkov, a preto nie je zaradený medzi poľovnú zver a je zákonom chránený.

 

Bocian čierny (Ciconia nigra L.)

Sťahuje sa podobne ako bocian biely, ktorému sa podobá aj stavbou tela aj veľkosťou. Dospelé jedince sú hnedočierne a kovovolesklé, s bielym spodkom tela. Nohy a zobák majú sýto červené. Bocian čierny je typický lesný vták. Obľubuje rozsiahle, tiché lesné komplexy. Hniezdi na stromoch. Bociančatá sa (z 3 – 5 vajec) liahnu po 30 – 35 dňoch. Živí sa podobnou potravou ako bocian biely. Väčšie škody spôsobuje len na horských potokoch, kde chytá pstruhy a ničí ich mlaď. Tohto veľmi vzácneho vtáka zákon prísne chráni a nepatrí medzi poľovnú zver.