Bezpečnosť pri zaobchádzaní so zbraňou

Pri výkone práva poľovníctva je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou a strelivom s najväčšou opatrnosťou tak, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť úrazu. Svoju pušku nesmie za nijakých okolností zveriť nepovolenej osobe, ktorá nevlastní poľovný lístok.

Na poľovačke môže strelec používať pri streľbe na poľovnú zver len pušku primareného kalibru s platnou tlakovou skúškou a strelivo ktoré zodpovedá príslušnému druhu zveri.

Na spoločných poľovačkách sa malá zver strieľa zásadne brokovnicami klaibru 12, 16 a 20. Na spoločných poľovačkách možno použiť len brokové náboje s priemerom brokov 2,5 až 4,5 mm podľa druhu zveri, na ktorú sa poľuje, podľa poveternostných a miestnych podmienok. Poľovník nosí poľovnú zbraň na ľavom pleci ústim dohora, za daždivého počasia ústim nadol. Nikdy rukou nepridržiava ústie hlavne.

Pri poľovačke musí poľovník držať pušku tak, aby hlaveň smerovala dohora a aby ani náhodným výstrelom nemohol ohroziť žiadne osoby. Poľovník sa nikdy nesmie spoliehať na to,  že zaistená zbraň nemôže vystreliť (napr: pri náraze alebo páde), preto musí vždy dodržiavať zásady bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňou. Puška sa nabíja až po začatí individuálnej poľovačky, alebo na stanovišti po začatí pohonu na spoločnej poľovačke. Sklopná zbraň sa nabíja a vybíja zásadne tak, že hlaveň smeruje nadol. Opakovacie a samočinné zbrane sa nabíjajú a vybíjajú s hlavňou smerujúcou dohora. Pušku treba nabíjať a vybíjať vždy iba v smere, kde nemôže nikoho ohroziť. Pred nabitím pušky sa strelec musí presvedčiť, či nemá v hlavni cudzie teleso alebo nečistotu (sneh, hlinu ap.).

Po skončení individuálnej poľovačky alebo po každom pohone na spoločnej poľovačke treba pušku hneď vybiť. Zbraň zásadne nesmie zostať nabitá v miestnostiach, v obytných štvrtiach, v obciach, v dopravných prostriedkoch, pri prekonávaní prekážok, pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov, pri ukladaní do úschovy, pri odovzdávaní do opravy a vždy pri jej odovzdávaní druhej osobe. Ak poľovník musí výnimočne odovzdať druhej osobe svoju zbraň nabitú, je povinný preberajúceho upozorniť, že zbraň je nabitá.

Na spoločných poĽovačkách pri zhromaždení strelcov pred poľovačkou, po skončení pohonu a až do rozchodu po skončení pohonu treba pušky vybiť. Na sklopných zbraniach treba sklopiť hlavne, na opakovacích a samočinných zbraniach treba nechať závery otvorené.

Vo verejných miestnostich, v domácnostiach, v dopravných prostriedkoch, cez prestávky pri poľovačkách treba vždy pušku uložiť tak, aby sa ich nikto nepovolaný nemohol zmocniť.

Nosiť alebo používať strelnú zbraň v podnapitom stave sa zakazuje

Po návrate z poľovačky má poĽovník zbraň vždy dôkladne vyčistiť a nakonzervovať. Dobre udržiavaná puška je vizitkou dobrého poĽovníka. Pušky sa odkladajú vždy vybité, s prázdnymi nábojovými schránkami a so spustenými kohútikmi na suchom, bezpečnom mieste.

Do poľovnej pušky možno používať iba strelivo, ktoré zodpovedá nábojovej komore a kalibru zbrane. Je nebezpečné používať staré a hrdzavé náboje a náboje so známkami korózie, náboje s uvoľnenou strelou alebo vlhké. Zakazuje sa používať upravené vojenské náboje.

Ak po spustení spúšte nenastane výstrel (ak puška zlyhá), treba zbraň nechať aspoň 3 sekundy v smere streľby, a až potom možno optrne otvoriť záver. Poľovník môže vystreliť na zver iba vtredy, keď ju bezpečne rozoznal.

 

použitie brokových striel podľa druhu zveri

Priemer brokov (mm) Použitie

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

4,5 - 5,0

sluky, jarabice, holuby

holuby, králiky, bažanty, kačice divé

zajace, kačice divé

zajac v zimnom a daždivom období, túlavé mačky alebo psy

husi divé, líšky, hlucháne, mačky divé, jazvece

väčšie mäsožravé šelmy

 

Kaliber číslo, druh strely Hmotnosť strely (g) Vzdialenosť streľby (m) Rýchlosť strely (m . s-1) Energia strely (J)

Prevýšenie (cm) pri nástrelnej

vzdialenosti 100 m

Prevýšenie (cm) pri nástrelnej

vzdialenosti 150 m

Prevýšenie (cm) pri nástrelnej

vzdialenosti 200 m

.22 Hornet 2,9 0 715 741      
    50     0,7 4,6 8,9
2901 C   100 505 370 0 7,0 17
2911 MH   150 427 264 -9,8 0 16
    200 358 186 -34 -21 0
               
.222 Rem. 3,24 0 913 1350      
    50     -2,0 -2,0 -0,6
2912 MH   100 770 960 0 0,2 2,5
2902 C   150 695 782 -0,2 0 3,5
    200 640 663 -5,0 -4,5 0
    300 515 430 -31 -30 -23
.223 Rem 3,6 0 1006 1822      
    50     -1,0 -0,3 0,0
2914 MH   100 870 1382 0 1,5 3,1
2903 C   150 810 1181 -2,1 0 2,9
    200 758 1034 -6,5 -3,5 0
    300 656 775 -34 -30 -24
               
.243 Win. 6,5 0 905 2662      
    50     -0,9 -0,1 1,7
2921 MH   100 770 1927 0 1,7 4,7
    150 728 1722 -2,5 0 4,2
    200 665 1437 -9,0 -5,6 0
    300 590 1131 -36 -31 -22
               
6,5 x 57 6,0 0 1000 3000      
    50     -1,2 -0,2 1,1
2922 MH   100 863 2234 0 1,2 4,1
    150 801 1925 -2,1 0 4,0
    200 739 1638 -8,6 -5,4 0
    300 624 1168 -36 -31 -22
               
6,5 x 57 8,5 0 775 2553      
6,5 x 57 R   50     -1,3 0,7 2,9
    100 690 2023 0 4,0 8,6
2923 MH   150 660 1851 -5,5 0 7,0
    200 626 1665 -17 -9,5 0
    300 550 1286 -80 -48 -34
               
6,5 x 57 10,3 0 742 2835      
    50     0,6 3,2 5,3
2924 MH   100 642 2123 0 5,3 11
    150 604 1879 -6 0 9,1
    200 570 1673 -20 -13 0
    300 500 1287 -71 -60 -42
               
.270 Win. 9,7 0 800 3104      
    50     -0,7 0,4 2,7
2927 MH   100 721 2521 0 2,3 6,1
    150 690 2309 -3,7 0 6
    200 650 2049 -13 -7,8 0
    300 590 1688 -46 -38 -27
               
7 x 57 9,0 0 808 2938      
7 x 57 R   50     -0,5 2,0 4,5
7 x 57 R   100 692 2155 0 3,5 5,7
2931 MH   150 638 1832 -5,5 0 7,0
    200 585 1540 -17 -9,2 0
    300 488 1072 -54 -42 -28
               
7 x 57 11,2 0 725 2943      
7 x 57 R   50     0,2 1,7 5,0
    100 635 2258 0 3,5 10
2932 MHP   150 594 1976 -4,7 0 8,7
    200 557 1737 -19 -11 0
    300 498 1389 -67 -55 -38
               
7 x 64 9,0 0 856 3297      
    50     -,07 0,4 2,2
2931 MH   100 738 2451 0 2,3 6,1
    150 680 2081 -3,5 0 5,5
    200 626 1763 -12 -7,4 0
    300 530 1264 -47 -40 -28
               
7 x64 11,2 0 770 3320      
    50     0,3 1,0 3,3
2932 MHP   100 685 2628 0 2,2 6,6
    150 643 2315 -3,5 0 6,5
    200 600 2016 -13 8,7 0
    300 535 1063 -47 -40 -27
7 x 64 10,2 0 804 3297      
    50     -0,5 0,9 3,1
2981 DHK   100 730 2718 0 3,1 6,9
    200 662 2235 -13 -8,0 0
    300 598 1824 -50 -41 -30
               
7 x 65 R 9,0 0 883 3509      
    50     -0,9 0,3 2,3
2931 MH   100 756 2572 0 2,2 5,9
    150 699 2199 -3,5 0 5,8
    200 643 1860 -12 -7,5 0
    300 541 1317 -43 -39 -28
               
7 x 65 R 11,2 0 795 3539      
    50     -0,5 0,9 2,7
               
2932 MHP   100 700 2744 0 2,3 6,3
    150 650 2366 -3,6 0 6,1
    200 602 2029 -13 -8,0 0
    300 540 1633 -47 -39 -27
               
.30-06 Springfield 9,7 0 880 3756      
    50     -0,4 0,6 2,5
    100 770 2875 0 2,2 5,7
2984 MH-DC   150 725 2549 -3,1 0 5,5
2936 MHP   200 690 2309 -11 -7,1 0
    300 630 1925 -45 -39 -28
               
.30-06 Springfield 11,7 0 825 3982      
    50     -0,5 0,7 2,8
    100 740 3203 0 2,5 2,8
2937 MH   150 700 2866 -4,7 0 6,2
    200 660 2547 -13 -8,0 0
    300 590 2036 -50 -42 -30
               
8 x 57 J 12,7 0 710 3201      
8 x 57 JR   50     0,4 2,6 5,8
    100 607 2340 0 4,6 11
2941 MH   150 561 1998 -6,5 0 10
    200 517 1697 -22 -13 0
    300 442 1240 -81 -67 -47
               
8 x 57 JS 12,7 0 790 3263      
    50     -,02 1,6 3,9
2945 MHP   100 692 3041 0 3,6 8,5
    150 640 2601 -5,5 0 7,2
    200 596 2256 -17 -9,5 0
    300 510 1652 -58 -47 -32
               
8 x 57 JRS 12,7 0 726 3347      
    50     -0,5 1,4 4,5
2945 MHP   100 625 2480 0 3,5 10
    150 580 2136 -5,5 0 9,0
    200 537 1831 -20 -12 0
    300 455 1315 -70 -60 -41
               
8 x 60 S 12,7 0 790 3963      
    50     -0,2 1,6 3,9
2945 MHP   100 692 3041 0 3,6 8,5
    150 640 2601 -5,5 0 7,2
    200 596 1648 -59 -47 -32
    300 510 1648 -59 -47 -32
               
8 x 64 S 12,7 0 810 4166      
    50     0,4 1,7 4,0
2945 MPH   100 700 3111 0 3,0 7,4
    150 650 2683 -4,5 0 6,5
    200 606 2332 -15 -8,5 0
    300 515 1684 -56 -46 -33
               
9,3 x 72 R 12,5 0 595 2213      
    50     2,1 5,9 11
2951 MH   100 478 1428 0 8,3 18
    150 428 1145 -13 0 16
    200 387 936 -38 -20 0
               
9,3 x 74 R 18,5 0 698 4507      
    50     0,7 2,7 6,4
    100 613 3476 0 4,8 11
    150 576 3069 -7,1 0 9,2
    200 540 2697 -21 -12 0
    300 473 2069 -76 -62 -44
               

Poznámky: V tabuľke sa uvádza prevýšenie len pre optické mieridlá s výškou optickej osi nad osou hlavne h = 5 cm. Preto je bod doletu označený symbolom nula.

Skratky používané v tabuľke:

MH - poloplášťová strela s mäkkou špičkou (hrotom)

MHP-DC - poploplášťová strela s mäkkou špičkou a presekávacou hranou a s dvojdielnym oloveným jadrom s rozdielnou tvrdosťou, tzv. Dual Core

MHP - poloplášťová strela s mäkkou špičkou a presekávacou hranou

C - celoplášťová strela

DHK - strela s dutou špičkou, ktorá je krytá kuklou

Poľovník nesmie vystreliť ani mieriť v smere, v ktorom by mohol strelou ohroziť život ľudí alebo ich majetok. Za nebezpečný smer streľby treba pokladať taký smer, kde v dostrele zbrane môžu byť ľudia a domáce zvieratá, budovy alebo dopravné prostriedky. Zvýšenú pozornosť treba venovať streľbe v lese alebo v neprehľadnom teréne. Nebezpečné je strieľať na zver stojacu na horizonte, za ktorý nedovidíme. Pri streľbe musí strelec poznať maximálny dostrel.

Na spoločných poľovačkách je zakázané strieľať na nízko letiacu alebo na bežiacu pernatú zver, pri poľovačke na kačice strieľať na vodnú hladinu, pri kruhovke do kruhu pd okamihu, keď zaznel signál, ktorý takúto streľbu zakazuje, a vôbec po signáli, ktorý oznamuje skončenie pohonu. Je zakázané mieriť a strieľať na zver v smere proti honcom, strelcom, a tak, že by mohli byť ohrozené poľovné psy. Strelec musí pri streľbe pamätať na všetky okolnosti, ktoré môže postrehnúť zmyslami a môžu mať vplyv na bezpečnosť streľby. Zvýšenú opatrnosť treba zachovať v členitom a neprehľadnom teréne, pri zníženej viditeľnosti, v lesných rekreačných oblastich , v lesoch v čase zberu lesných plodov a húb, na poli v čase poľných prác. Treba rátať s možnosťou odrazu strely od zamrznutej alebo kamenitej pôdy, od ľadu, tvrdej cesty, od vodnej hladiny, od kameňov a konárov stromov. Po obsadení streleckého stanovišťia je poľovník povinný zistiť sitáciu v okolí, stanovištia susedov a najmä smer, v ktorom môže a kam nesmie strieľať. Zvýšenú opatrnosť musí prejaviť pri streľbe  z guľovnice.

Ak je strelec indisponovaný (choroba, úraz, únava, prípadne po užívaní liekov), odporúča sa účasť na poľovačke odložiť. Strelcom a honcom, ktorí su pod vplyvom alkoholu, sa účasť na poľovačke zakazuje.