Výstavy a skúšky poľovných psov

Zovňajšok psa sa posudzuje na výstavách. Bez dosiahnutia predpísanej známky zo zovňajšku čiže exteriéru nemožno psa ani sučku zaradiť do chovu. Preto je záujmom každého majiteľa, aby sa predviedol na výstavu.

Skúšky slúžia posúdenie výkonu psa. Psy sa na nich skúšajú podľa jednotlivých skúšobných poriadkov pre určitú skupinu plemien. Existujú skúšobné poriadky pre stavače, farbiare, sliediče, duriče a brloháre. Pre tieto skupiny psov je zasa niekoľko druhov skúšok.

Na sliediče stavače sa vzťahujú

- skúšky vlôh

- jesenné

- lesné

- všestranné skúšky

S farbiarmi a duričmi sa uskutočňujú

- predbežné skúšky

- hlavné skúšky

Brloháre sa skúšajú z

- brlohárenia

- z práce na povrchu

Ak sa má niektorý pes alebo sučka zaradiť do chovu, musia absolvovať predpísané skúšky pre príslušné plemeno.