Používanie poľovných psov

Poľovnícke organizácia alebo poľovnícke združenie musí držať potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov. Za poľovne upotrebiteľného psa možno pokladať len psa, ktorý s úspechom vykonal skúšky poľovnej upotrebiteľnosti.

Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti má pes preukázať vlastnosti a schopnosti ktoré sa vyžadujú pre jednotlivé plemená. Konajú sa skúšky pre stavače, jazvečíky, teriéry, poľovné sliediče, farbiare a duriče.