Poľovný pes a jeho význam

Poľovný pes a jeho význam

Na poľovačkách je nenahraditeľným pomocníkom pes. Už pračlovek, ktorý sa živil lovom, začal využívať jeho schopnosti. Pes bol prvé zviera, ktoré skrotil. Pomáhalo mu pri zaobstarávaní potravy. Cenné vlastnosti psa využíva poľovník aj dnes. Len pomocou dobre vycvičeného psa možno dohľadať a zužitkovať postrelenú zver, ktorá by inak zahynula a vyšla nazmar. Pes vyhľadáva aj nepostrelenú zver, ktorú buď zaškrtí, alebo zadrží na mieste, kým ju poľovník neodstrelí. Preto by poľovník nemal vôbec poľovať bez spoľahlivého psa.