Choroby poľovných psov

Psinka

Psinka najčastejšie postihuje mladí psy, ale môže sa vyskytnúť aj pri starších psoch. Je to veľmi nákazlivá choroba, ktorá sa prenáša priamym stykom. Preto treba dbať, aby sa pes voľne nepotuloval a neprišiel do styku s chorými psami. Poznáme štyri formy psinky:

- kožnú

- nosohltanovú

- črevnú

- nervovú

Pri každej z nich má pes vysokú horúčku. pri včasnom zistení choroby je liečenie psinky úspešné. Nervová psinka, aj keď sa ju podarí vyliečiť, zanecháva na psovi trvalé stopy. Najčastejšie to býva ochrnutie niektorého orgánu. Vyskytuje sa aj ochorenie podobné psinke, jedná sa o nákazlivý zápal pečene, ktorý býva často smrteľný. Psinke predchádzame včasným očkovaním.

 

Parviróza

Prejavuje sa silnou hnačkou a nechutenstvom. Ak sa choroba zachytí pri prvých príznakoch, možno psa zachrániť. Bez liečenia pes zahynie do dvoch až troch dní.

 

Besnota

Besnota je najnebezpečnejšia choroba, ktorá sa prenáša na iné zvieratá a na ľudí najmä pohryzením. Besný pes má smutný, niekedy vzrušený, vyplašený výzor a zakalené oči. Z papule mu vytekajú sliny, ktoré už obsahujú vírus besnoty, požiera nestráviteľné predmety, ale neprijíma predloženú potravu. Psa podozrivého z besnoty treba hneď bezpečne izolovať a privolať veterinára. Chorobe možno predísť včasným očkovaním. Treba dbať, aby pes neprišiel do styku s nakazeným, prípadne z nakazenia podozrivým zvieraťom. Poľovnému psovi sa môže stať, že sa stretne s besnou líškou alebo jazvecom. Preto sa neodporúča brloháriť v revíroch, kde sa zistila besnota.

 

Pásomnice a hlísty (škrkavky)

V črevách a žalúdkoch psov sa veľmi často vyskytujú parazity, ako pásomnice a hlísty. Pásomníc je niekoľko druhov. Najčastejšie sa vyskytujú u dospelých psov. Ich výskyt sa zistí v truse nakazeného psa alebo pod chvostom na konečníku, kde sa zjavujú vychádzajúce články červenkastej farby. Pes postihnutý pásomnicou žerie buď hltavo, ale pritom je stále chudý, alebo žerie veľmi málo. Choroba sa lieči podľa pokynov veterinára rozličnými preparátmi.

Šteňatá a mladé psy mávajú veľmi často hlísty, ktoré možno zistiť v truse. Postihnuté šteňatá majú nápadne veľké brušká, málo žerú a chudnú. Také šteňatá treba čo najskôr liečiť. Psom sa nikdy nepodávajú vnútornosti zvierat, najmä nie králikov a zajacov, lebo zvyčajne obsahujú zárodky pásomníc. Treba dbať aj na to, aby psy nemali blchy, ktoré sú medzi hostiteľmi zárodkov pásomníc.