AMO: Ústredná nákazová komisia doporučila intenzívny lov diviakov. Mor postupuje Poľskom aj Nemeckom bližšie k Čechám

Ústredná nákazová komisia (ÚNK), ktorú zvolal minister pôdohosopdárstva Miroslav Toman, prejednávala 4. októbra aktuálnu nákazovú situáciu v Českej republike a okolitých štátoch. Najvážnejším rizikom pre tuzemské chovy je AMO šíriaci sa v Nemecku a Poľsku v blízkosti českých hraníc. 

V Poľsku bol minulý týždeň potvrdený pozitívny prípad AMO u nájdeného uhynutého diviaka v blízkosti mesta Lubáň v Dolnosliezskom vojvodstve. Nákaza sa tak významne posunula smerom k ČR. Vzdialenosť od českej hranice je už iba 14 km. Dňa 14. októbra bol navyše v Nemecku potvrdený pozitívny prípad AMO u uloveného diviaka v krajinskom okrese Míšeň v spolkovej krajine Sasko. Ide o významný posun smerom na západ do vnútrozemia Nemecka. Tento nový prípad je vzdialený asi 80 km od predchádzajúcich pozitívnych prípadov, ktoré sú hlásené v krajinskom okrese Zhořelec. Od Šluknovského výbežku je prípad vzdialený približne 40 km. Táto informácia naznačuje, že výskyt AMO v populácii diviakov v Nemecku zasahuje zrejme výrazne väčšiu oblasť, než sa doteraz predpokladalo. 

V najrizikovejších oblastiach Libereckého a Ústeckého kraja (Frýdlantský a Šluknovský výbežok) bola už v minulom roku vymedzená zóna intenzívneho lovu diviakov. Cieľom tohto opatrenia je znížiť hustotu populácie diviakov, k čomu poľovníkov motivuje zástrelné vo výške 2000 Kč za ulovený kus. K dôslednému vyhľadávaniu uhynutých kusov a ich včasnému odpratávaniu prispieva nálezné 3000 Čk za kus. V období od 16. 11. 2020 do 27. 9. 2021 požiadali poľovníci v oblasti s intenzívnym lovom o zástrelné za 3788 diviakov. Zároveň bolo požiadané o zvýšené nálezné za nález 121 uhynutých či zrazených kusov. Všetky ulovené či nájdené a zrazené diviaky boli vyšetrené na AMO s negatívnym výsledkom.

„Nákazová situácia vo vzťahu k africkému moru ošípaných sa v okolitých štátoch, najmä v Nemecku a Poľsku, bohužiaľ stále zhoršuje. Jedným z kľúčových preventívnych opatrení pred zavlečením nákazy do Českej republiky je zníženie populácie diviačej zveri v rizikovej oblasti severných Čiech. Preto vyzývame poľovníkov k ešte vyššiemu lovu, a to nielen v oblasti s intenzívnym odstrelom,“ povedal minister pôdohospodárstva Miroslav Toman.

„Štátna veterinárna správa má spracovaný plán zavádzania veterinárnych opatrení pre prípad zvyšujúceho sa rizika alebo samotného znovuzavlečenia afrického moru ošípaných do Českej republiky. Už v minulosti sa ako veľmi efektívna ukázala kombinácia intenzívneho odstrelu diviakov, bezodkladného hlásenia uhynutých kusov a odoberania vzoriek. Samozrejmosťou je prísne dodržiavanie pravidiel biologickej bezpečnosti ako pri love, tak v chovoch ošípaných. Nezastupiteľnú úlohu pre dôsledné sledovanie nákazy má celorepublikový monitoring nákazy,“ uviedol ústredný riaditeľ SVS Zbyněk Semerád.

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-zo-zahranicia/2483-amo-ustredna-nakazova-komisia-doporucila-intenzivny-lov-diviakov-mor-postupuje-polskom-aj-nemeckom-blizsie-k-cecham.html